Ποιοτικές υπηρεσίες

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια με συνεργαζόμενα γραφεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή και στις άλλες πόλεις.

Δείτε περισσότερα

Πλήρης νομική κάλυψη.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αγοραπωλησίες, κληρονομικά, διαχείριση περιουσίας, εισπράξεις συναλλαγματικών, επιταγών και μισθωμάτων, διεκδίκήσεις αποζημιώσεων

Δείτε περισσότερα

Λύσεις σε όλα τα νομικά προβλήματα!

Εξειδίκευση σε Αστικό, εργατικό, εμπορικό και ποινικό δίκαιο, οικονομικά εγκλήματα, εγκλήματα κατά της ζωής και τροχαία ατυχήματα.

Περισσότερα

Εξειδικευμένη νομική προστασία!

Οι πελάτες μας καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής επιφάνειας. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των υποθέσεων δεν είναι το οικονομικό ενδιαφέρον….

Περισσότερα

Πελατολόγιο

Οι πελάτες μας καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής επιφάνειας. Βασικό κριτήριο για την επιλογή των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε δεν είναι το οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, αλλά η εκτίμηση εάν και κατά πόσον πρόκειται για υποθέσεις δεκτικές νομικής υποστηρίξεως και ευρισκόμενες εντός του κύκλου ειδικεύσεως του Γραφείου μας, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και διατήρησης αμοιβαίας σχέσεως εμπιστοσύνης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση και βάση της συνεργασίας μας με κάθε πελάτη. Αρχή του Γραφείου μας είναι ότι όλοι οι πελάτες που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους είναι «σημαντικοί» και ότι όλες οι υποθέσεις που μας αναθέτουν αξίζουν την ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλειά μας στον χειρισμό τους, ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου τους.
Η παράθεση ονομάτων των πελατών μας προϋποθέτει την προς τούτο συναίνεσή των, η επιδίωξη για τη λήψη της οποίας ίσως εκλαμβανόταν ως προσπάθεια διαφήμισής μας, πράγμα που δεν επιθυμούμε. Μας αρκεί η εμπιστοσύνη, με την οποία μας περιβάλλουν όλοι οι πελάτες, είτε είναι «μικροί» είτε είναι «μεγάλοι». Το αίσθημα σιγουριάς που τους εμπνέουμε είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μας και το πιο ανεκτίμητο αφανές στοιχείο του ενεργητικού στον ισολογισμό μας. Η επιλεκτική, λοιπόν, παράθεση μέρους της πελατείας μας θα προκαλούσε την εντύπωση ότι η εκτίμησή μας προς ένα πελάτη συναρτάται με το ύψος των εσόδων μας που προέρχονται από αυτόν και με τη συνακόλουθη αίγλη που αυτός μας προσδίδει. Σε μας, όμως, όλοι οι πελάτες ανεξαιρέτως προσδίδουν την ίδια αίγλη. ΄Ετσι, επιλέγουμε να διατηρήσουμε την ανωνυμία τους